Skyddsräcke - Kompletta skyddsräckessystem

Skyddsräcke för tak ska i första hand användas som fallskydd vid risk för fall över 2 meter eller mer. Skyddsräckets syfte (tillskillnad från personligt fallskydd) är att minska risken för fall för flera personer. Skyddsräcken för tak monteras därför ofta på större byggen och industrier där många personer arbetar på hög höjd. Gemensamt för skyddsräcken anpassade för tak är att de måste vara tillräckligt höga för att förhindra fall, minsta höjd är en meter.

De måste även vara monterade tillräckligt brett så att skyddet ska fånga upp en fallande person, alltså betydligt bredare än arbetsområdets bredd. Skyddsräcke för tak ska även vara hållfast och säkerställa att skyddet hindrar fall över, under och genom räcket. Därför består skyddsräcke, eller skyddsräckessystem för tak, ofta av 3 primära komponenter (Skyddsräcke, räckesstolpe och bottenfäste) som tillsammans blir en komplett gemensam fallskyddsanordning. För mer information, tryck här.

Skyddsräckets komponenter 

  1. Skyddsräcket/Räckesnät 

Första delen är räckesnätet. Vårt räckesnät är ett så kallat “barrier system” eller “valvkantskydd”. Detta system måste enligt EN 13374 class A och arbetsmiljöverkets riktlinjer bestå av en konstruktion som förhindrar fall genom fotlist, mellanledare och överledare ELLER en konstruktion som kombinerar alla dessa 3 delar och sluter helt tätt. Vårt skyddsräcke genom räckesnät stål kombinerar fotlist, mellanledare och överledare i en och samma konstruktion vilket ger ett säkrare och mer lättmonterat skyddsräcke.  

  1. Räckesstolpe 

Räckestolpen är den andra delen i ett komplett skyddsräcke. Räckesstolpen håller uppe räckesnätet och finns i olika utformningar beroende på användingsområde  

  1. Förankring/infästning/bottenfäste  

Beroende på användningsområdet för skyddsräcket krävs olika bottenfästen för att montera räckesstolpen. Vi har ett brett sortiment av bottenfästen som samtliga lever upp till EN 13374, class A med god hållfasthet.  

Alla dessa 3 ovannämnda komponenter är beroende av varandra och bildar ett komplett skyddsräcke som är godkänt för arbete på hög höjd.

Att tänka på vid montage av skyddsräcke 

  1. Personlig fallskyddsutrustning: Ska du montera skyddsräcke där det förekommer risk för fall från 2 meter eller mer måste lämplig fallskyddsutrustning användas. Detta omfattar alltid en helkroppssele och förankring väl anpassad för ditt användningsområde. Vi har ett brett sortiment av fallskyddspaket som kan användas vid montage av fallskyddssystem.  

  1. Arbetsmiljöplan: Det ska alltid finnas en arbetsmiljöplan vid arbete med risk för fall över 2 meter eller mer. Arbetsmiljöplanen har som syfte att förbygga och minimera arbetsmiljörisker och det är en plan över hur projektet ska gå till.  

  1. Välja rätt bottenfäste för rätt typ av arbete. Det finns flertalet olika bottenfästen anpassade efter olika användningsområden. Gemensamt för alla bottenfästen är att dom krävs för att fullända ett skyddsräcke, däremot är det oerhört viktigt att du har god kunskap kring vilket fäste som behövs för ditt behov. Delvis för att fallskyddet ska vara säkert och godkänt, men också för att spara tid och pengar. Vi har lång erfarenhet och god kunskap inom fallskydd, och vi hjälper gärna dig att välja rätt!  

Regler och standarder

EN 13374 är en europeisk standard som reglerar temporära fallskyddsräcken och system som används för att förhindra fallolyckor på byggarbetsplatser och andra arbetsplatser där det finns risk för fall från höjder. Standarden fastställer krav på utformning, utförande och testning av temporära fallskyddssystem. EN 13374 delar in temporära fallskyddssystem i olika klasser beroende på deras kapacitet och prestanda. Här är en översikt över de olika klasserna:

  1. Klass A: Denna klass av temporära fallskyddssystem är avsedd för användning på platt tak eller andra horisontella ytor med lutning mindre än 10 grader. De kan klara en horisontell last på minst 0,5 kN per löpmeter. Exempel på system som är av denna klassning är Motviktssystem

  2. Klass B: Klass B-system är konstruerade för att användas på sluttande tak med en lutning på mindre än 30 grader utan begränsning av fallhöjd och upp till 60 grader där fallhöjd är mindre än 2m. Exempel på denna typ av skydd är RSS-fallskydd.

  3. Klass C: Klass C-system är avsedda för användning på sluttande tak med en lutning mellan 30 och 45 grader utan begränsning eller 45 till 60 där fallhöjden är mindre än 5m. 

Det är viktigt att notera att standarden även innehåller krav på installation, underhåll och användning av temporära fallskyddssystem, inklusive regler för hur de ska testas och certifieras. Det är nödvändigt att använda fallskyddssystem som är lämpliga för takets lutning och som uppfyller de specifika kraven för den arbetsplats där de används för att säkerställa arbetsplatssäkerhet och förebygga fallolyckor. Dessutom bör de som hanterar och använder temporära fallskyddssystem vara utbildade och kompetenta för att säkerställa korrekt användning och installation.

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Handla tryggt hos oss

Moms visas: